Monday, January 20, 2014

Islamicate Understanding of Civilization

Our very own student, Nassef Manabilang Adiong, had participated in the first-ever international congress on civilization with a theme entitled “Past, Present, and the Future of Civilizations” held on 17-19 January 2014 at the Wyndham Kalamış Marina hotel in Istanbul. It was organized by the Centre for Civilization Studies of the Istanbul Medeniyet University.

[Öğrencimiz Mr. Nassef Manabilang Adiong, medeniyet konusunda “Medeniyetlerin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlığıyla düzenlenen ilk uluslararası kongre olan ve 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Kalamış Marina Otel’de düzenlenen kongreye katıldı. Bu kongre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlendi.]


He presented a paper entitled “Islamicate Understanding of Civilization” drawing from various perspectives from selected thinkers and practitioners. The “Islamicate” word is a term coined by Marshall G.S. Hodgson in his 3-volume book “The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization” where he distinguished phenomena that are entirely and properly religious (Islamic) from those predominantly accultured ones (Islamicate) such as consumption of alcohol, dress codes, homosexuality, freedom fighters (terrorism), etc.

[Adiong kongrede “Medeniyetlerin İslamikeyt Yorumu” isimli, seçilmiş düşünür ve uygulayıcıların çeşitli bakış açılarına yer veren makalesini sundu. “İslamikeyt” kelimesi, Marshall G.S. Hodgson tarafından; alkol tüketimi, kıyafet kanunları, homoseksüellik, özgürlük savaşçısı (terörizm) gibi baskın olarak kültüründen (İslamikeyt) kopartılmış olanlar ile bütünüyle ve tam anlamıyla dindar olağanüstü olayları birbirinden ayırdığı 3 ciltlik “İslam’ın cüreti: Dünya Medeniyetinde İslam ve Vicdan” kitabında kullanılmıştır.]


He surveyed perspectives of Ibn Khaldun’sAsabiyyah’ of Civilization, Malek Bennabi’s Equation of Civilization, Mohammad Hashim Kamali’s Middle Grounds of Islamic Civilization (The Qur’anic Principle of Wasaṭiyyah), and Recep Şentürk’s Islam as an Open Civilization. In addition, he also oriented the audience how the discourse on civilization was utilized as a political tool against Samuel Huntington’s “Clash of Civilizations” thesis by certain political elites such as Abdullah Ahmad Badawi of Malaysia and his Islam hadhari or civilizational Islam, Muhammad Khatami of Iran and his idea of dialogue of civilizations, and Recep Tayyip Erdoğan of Turkey and his project called Alliance of Civilizations.

[Ibn Haldun’un Medeniyet’in “Asabiyyah”ı, Malek Bennabi’nin Medeniyetlerin Eşitliği, Mohammad Hashim Kamali’nin İslam Medeniyeti’nin Orta Temelleri (Wasatiyyah’ın Kur’ansal İlkesi) ve Recep Şentürk’ün Açık Bir Medeniyet Olarak İslam’daki bakış açılarını incelemiştir. İlave olarak, dinleyicileri medeniyet ile ilgili söylevin Samuel Huntington’un “Medeniyetlerin Çarpışması” tezi karşısında; Malezya’dan Abdullah Ahmad Badawi ve O’nun İslami hadhari ya da medeniyetsel İslam, İran’dan Muhammed Khatami ve medeniyetlerin diyaloğu düşüncesi ve Türkiye’den Recep Tayyip Erdoğan ve Medeniyetler İttifakı isimli projesi gibi kesin siyasi elitler tarafından siyasi bir araç olarak faydalanıldığı konusunda yönlendirmiştir.]His presentation is a forthcoming article for the Islam: A Worldwide Encyclopedia (4 Volumes) edited by Prof. Dr. Cenap Çakmak and published by ABC-CLIO (Santa Barbara, CA).

[Adiong’un sunumu İslam ile ilgili yakında çıkacak bir makaledir: Dünya Çağında Ansiklepodi (4 Cilt) Prof. Dr. Cenap Çakmak tarafından düzenlenmiş ve ABC-CLIO (Santa Barbara, CA) tarafından basılmış.]

Translated into Turkish by Mr. Okan Cengiz Başaran.


International congress titled “The Past, Present and Future of Civilizations” was held.27.01.2014Our student, Nassef Manabilang Adiong, had participated in the first-ever international congress on civilization with a theme entitled “Past, Present, and the Future of Civilizations” held on 17-19 January 2014 at the Wyndham Kalamış Marina hotel in Istanbul. It was organized by the Centre for Civilization Studies of the Istanbul Medeniyet University.

He presented a paper entitled “Islamicate Understanding of Civilization” drawing from various perspectives from selected thinkers and practitioners. The “Islamicate” word is a term coined by Marshall G.S. Hodgson in his 3-volume book “The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization” where he distinguished phenomena that are entirely and properly religious (Islamic) from those predominantly acculturated ones (Islamicate) such as consumption of alcohol, dress codes, homosexuality, freedom fighters (terrorism), etc. 

He surveyed perspectives of Ibn Khaldun’s ‘Asabiyyah’ of Civilization, Malek Bennabi’s Equation of Civilization, Mohammad Hashim Kamali’s Middle Grounds of Islamic Civilization (The Qur’anic Principle of Wasaṭiyyah), and Recep Şentürk’s Islam as an Open Civilization. In addition, he also oriented the audience how the discourse on civilization was utilized as a political tool against Samuel Huntington’s “Clash of Civilizations” thesis by certain political elites including Abdullah Ahmad Badawi of Malaysia and his Islam hadhari or civilizational Islam, Muhammad Khatami of Iran and his idea of dialogue of civilizations, and Recep Tayyip Erdoğan of Turkey and his project called Alliance of Civilizations.

“Medeniyetlerin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” adlı ilk uluslararası kongre gerçekleştirildi.27.01.2014Öğrencimiz Nassef Manabilang Adiong, medeniyet konusunda “Medeniyetlerin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlığıyla düzenlenen ilk uluslararası kongre olan ve 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Kalamış Marina Otel’de düzenlenen kongreye katıldı. Bu kongre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlendi.

Adiong kongrede “Medeniyetlerin İslamiyet Yorumu” isimli, seçilmiş düşünür ve uygulayıcıların çeşitli bakış açılarına yer veren makalesini sundu. “İslamiyet” kelimesi, Marshall G.S. Hodgson tarafından; alkol tüketimi, kıyafet kanunları, homoseksüellik, özgürlük savaşçısı (terörizm) gibi baskın olarak kültüründen (İslamiyet) kopartılmış olanlar ile bütünüyle ve tam anlamıyla dindar olağanüstü olayları birbirinden ayırdığı 3 ciltlik “İslam’ın cüreti: Dünya Medeniyetinde İslam ve Vicdan” kitabında kullanılmıştır.

İbn Haldun’un Medeniyet’in “Asabiyyah”ı, Malek Bennabi’nin Medeniyetlerin Eşitliği, Mohammad Hashim Kamali’nin İslam Medeniyeti’nin Orta Temelleri (Wasatiyyah’ın Kur’ansal İlkesi) ve Prof. Dr. Recep Şentürk’ün Açık Bir Medeniyet Olarak İslam’daki bakış açılarını incelemiştir. İlave olarak, dinleyicileri medeniyet ile ilgili söylevin Samuel Huntington’un “Medeniyetlerin Çarpışması” tezi karşısında; Malezya’dan Abdullah Ahmad Badawi ve O’nun İslami hadhari ya da medeniyetsel İslam, İran’dan Muhammed Khatami ve medeniyetlerin diyaloğu düşüncesi ve Türkiye’den Recep Tayyip Erdoğan ve Medeniyetler İttifakı isimli projesi gibi kesin siyasi elitler tarafından siyasi bir araç olarak faydalanıldığı konusunda yönlendirmiştir.

Adiong’un sunumu İslam ile ilgili yakında çıkacak bir makaledir: Dünya Çağında Ansiklopedi (4 Cilt) Prof. Dr. Cenap Çakmak tarafından düzenlenmiş ve ABC-CLIO (Santa Barbara, CA) tarafından basılmış.Discussing my research proposal to the UNAoC  High Representative Nassir Abdül Aziz Al-Nasser after signing the Memorandum of Understanding between the FSMVU Alliance of Civilizations Institute and UN Alliance of Civilizations on 3 February 2014 in Istanbul. More information and photos available at http://www.fatihsultan.edu.tr/BM-Medeniyetler-Ittifaki-ve-Medit-Enstitumuz-Arasinda-Isbirligi-Anlasmasi-Imzalandi-2014-02-05No comments:

Post a Comment